Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica zo schôdze 13.5.2011

15. 5. 2011

Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 13.5.2011

 

1.Informovanie členov výboru o finančnej situácii pokladníkom.

2.Informovanie členov výboru o zvolávacom systéme pre DHZ/ OHZ a zváženie zapojenia do tohto systému do najbližšej schôdze.

3.Slavomír Seman predloží obecnému úradu cenovú ponuku na zakúpenie 50m kábla na 230 V.

4.Slavomír Seman zabezpečí tlač plagátov na disko – zábavu.

5.Darovanie milodaru 20 eur na potreby kostola – platbu zabezpečí pokladník.

6.Informovanie o nastriekaní PS 15 Strojníkom – Petrom Baňasom a následné preplatenie práce a materiálu v hodnote 40 €.

7.Zabezpečiť zakúpenie/ vyrobenie prostriedkov na regulovanie dopravy (zastavovacie terčíky).

8.Informovanie o potreba zakúpiť nový rozdeľovač.

8.Vykonať brigádu na požiarnej zbrojnici do 28.5.2011

·  Buriková, Balogová – roztriedenie starých uniforiem, vytvorenie jedného kompletu 10 ks.

·        Fecko, Baňas – upratanie povaly na hasičskej zbrojnici za pomoci ďalších členov výboru.

 

  • zúčastnení: Veliteľ - Fecko, Tajomník - Kmec, Pokladník -  Seman, Strojník - Baňas, Strojník - Čižmar, Kronikárka - Buriková, Starosta obce - Spodník