Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica zo schôdze 24.9.2011

30. 10. 2011

Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 24.9.2011

1.Úvod a kontrola uznesenia.

2.Zorganizujeme súťaž – Červenický hasičský osemboj dňa 8.10.2011

3.Rozdelenie úloh na súťaž ČHO:

·        Propozície na súťaž pripraví: R. Kmec, J. Brendza, M. Fecko

·        Leščák P. – zabezpečí vzduchovku + stanovište č. 2

·        Baňas P. – vyrobí figurínu na disciplínu č. 7

·        Fecko M. – zabezpečí terče na streľbu, vešiak na disciplínu č. 1, stužky na označenie trate

·        Kmec R. – zabezpečí vedra na disciplínu č. 6, ozvučenie z OcÚ, medaile a putovný pohár, diplomy, osloví rozhodcov, nádrž na disciplínu č. 4

·        Kijovský Ľ st. – zabezpečí výčap

·        Brendza J. – zabezpečí 200l sud, lano na disciplínu č. 3

·        Ščerba M. – zabezpečí klobásy

4.Buriková L. – kúpi dar na svadbu V. Čekana a K. Želinskej

5.Stanovenie predbežného dátumu na diskotéku na 5.11.2011 – kapelu a DJ dojedná R. Kmec

6.Súťažiacich na jesennú časť hry Plameň – Branný pretek bude trénovať – Simona Kmecová, Martin Vandžura, Dominika Petrufová

 

zúčastnení: Veliteľ - Fecko, Tajomník - Kmec, Strojník – Baňas, Strojník – Čižmár, Kronikárka - Buriková, Revízor – Leščák,

hostia: Marek Piš, Martin Vandžura, Lucia Kmecová, Jakub Vandžura, Baloghová Zuzana, Martin Ščerba, Simona Kmecová