Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica zo schôdze 26.3.2011

27. 3. 2011

Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 24.2.2011

1.Informovanie J. Brendzu o zorganizovaní branného preteku pre mužov a ženy v našej obci .

2.Dorastencov bude trénovať – Baňas, Brendza

3.Informovanie o taktickom cviční, ktoré sa uskutoční 9.4.2011 o 13:00h na Milpoši

4.Zavedenie zošitu Zmien na hasičskej zbrojnici

5.Informovanie o zisku z predošlej diskotéky

6.Stanovený nový dátum na disko – zábavu je na 11.6.2011

7.Informovanie o požiadavke predsedníčky Bc. Michaely Makarovej odstúpiť z funkcie predsedu z osobných dôvodov