Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica č. 13/ 2012 zo dňa 12.9.2012

14. 9. 2012

Zápisnica z 13. stretnutia výboru dňa 14. 9.2012

 

 1. Úvod a kontrola uznesenia
 2. Strojník - p. Čižmár má za úlohu preleštiť prúdnice - športové
 3. Vydanie kľúča od hydrantových skríň bude po prerokovaní s OcÚ vybraným členom OHZ a výboru a občanom u ktorých sú hydr. skrine umiestnené (Stanislav Jadviš, Miroslav Dvorščák)
 4. Súčasný stav počtu technických prostriedkov, ktoré je potrené umiestniť do hydr. skríň (HS) preverí revízor - Brendza.
 5. 17. 9.2012 - pondelok sa vykoná vybavenie HS cca o 17:00 hodine a to nasledujúcimi techn. prostriedkami: hydrantový kľúč - k nadzemnému hydrantu a podzemnému hydrantu, 2 ks hadice B 75, 3 ks hadice C 52, 1 ks objímka C 52 a 1 ks objímka B 75,  1 ks prúdnica B 75, 2 ks prúdnica C 52 s uzáverom, redukcia B 75/ C 52, 2 ks hadicový kľúč, 1 ks rozdeľovač.
 6. Revízor - Brendza doloží evidenciu majetku DHZ v tlačenej forme.
 7. Peter Leščák zabezpečí na osemboj 8. disciplínu - streľby, Veliteľ - Fecko - broky, drevené označníky na trať, navarí guľáš, predseda - Kijovský - výčap + občerstvenie pre rozhodcov, revízor - Brendza - oceľové lano a disciplínu č. 2, sud 200l, Čižmár - zabezpečí disciplínu č. 4 - vedrá, preventivár - Ščerba - disciplínu č. 6 - vyhľadávanie osoby, tajomník - Kmec - nádrž na vodu (Rožkovany), lavičky (J. Voľa), objedná medaily a ocenenia, Vedúci MP - Martin Vandžura - zabezpečí vybudovanie umelej nádrže na potoku pri kostole, kronikárka - Lucia Buriková a vedúca MP II. - Simona Kmecová - zabezpečia čistotu Hasičskej zbrojnice.
 8. Odprezentovaný a schválený bez pripomienok návrh na povyšenie členov DHZ.
 9. V sobotu 15.9.2012 bude organizačným štábom vykonaná obchádzka trate osemboja o 11:00 hodine.
 10. V piatok 21.9.2012 cca o 16:00 hodine bude stretnutie organizačného štábu a rozhodcov na osemboj.
 11. Strojník II. - Pavol Čižmár - preleštiť športové prúdnice.

 

Na výborovke boli prítomní:

 • Predseda - Kijovský, Veliteľ - Fecko, Tajomník - Kmec, Vedúci MP I. - Vandžura, Vedúci MP II. - Kmecová, Kronikárka - Buriková, Revízor - Brendza, Hostia: Kaminský Pavol (J.V), Preventivár - Ščerba.