Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica č. 14/ 2012 zo dňa 12.10.2012

18. 10. 2012

Zápisnica z 14. stretnutia výboru dňa 12.10.2012

 

 1. Úvod a kontrola uznesenia
 2. Strojník - p. Čižmár má za úlohu preleštiť prúdnice - športové
 3. Revízor Brendza - predložiť evidenčnú knihu majetku k najbližšej výborovke
 4. Prerokovanie o tom kto bude držiteľom kľúčov od hydrantových skriniek. Rozdanie kľúčov proti podpisu vykoná tajomník - Kmec
 5. AutoBatéria (nabitá) z PS 12 bude počas zimy u Petra Leščáka
 6. Najbližší termín disko-zábavy - 17.11.2012 - Generácia
 7. Starosta obce informoval o zakúpení elektrocentrály Asisst - 2400/2000w a jej pridelenie do držby DHZ.
 8. Tajomník predniesol informáciu o podaní žiadosti na KR HaZZ v Prešove o pridelenie zásahových prilieb pre členov OHZ-DHZ
 9. Informácia o plnení rozpočtu v rámci DHZ z pohľadu obecného úradu
 10. Určenie osôb za účelom zazimovania techniky - Kmec, Baňas, Čižmár
 11. Informácia o zakúpení 6 ks gumených 350 g  granátov pre deti
 12. Baňas a Kmec vykonajú zábeh elektrocentrály
 13. Tajomník - Kmec navrhol vykonanie preškolenia členov OHZ a DHZ z pohľadu zoznámenia sa s novou technikou ako aj vecnou a osobnou výzbrojou
 14. Cvičenie sa predbežne bude konať 28.10.2012 (nedeľa) o 14:00 hodine za účasti členov OHZ a členov DHZ.

 

Na výborovke boli prítomní:

 • Veliteľ - Fecko, Tajomník - Kmec, Vedúci MP I. - Vandžura, Vedúci MP II. - Kmecová, Kronikárka - Buriková, Pokladník - Baloghová, Strojník I. - Baňas, člen - Leščák,
 • Hostia: Starosta obce - Spodník