Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica č. 5/ 2012 zo dňa 2.3.2012

4. 3. 2012

Zápisnica z 5. stretnutia výboru dňa 2.3.2012

 1. Úvod a kontrola uznesenia.
 2. Schválenie zriadenia vkladnej knižky, pričom zodpovední za jej vedenie bude predseda – Kijovský (majiteľ) a tajomník – Kmec (disponibilný zástupca).
 3. Funkciu pokladníka po Slavovi Semanovi preberie Zuzana Baloghová, ktorá bola jednoznačne zvolená.
 4. Pre členov výboru rozety a nášivku budú poskytované bezplatne na košeľu alebo uniformu.
 5. Súťaž ČHO bola stanovená na 22.9.2012.
 6. DHZ Rožkovany nám daruje terče na požiarny útok.
 7. Boli zakúpené 5ks hadíc C52 + prúdice.
 8. Výbor DHZ bol oboznámený s možnosťou konania obvodovej súťaže v našej obci 20.5.2012 – diskusia na najbližšej výborovke a IMZ.
 9. Na diskotéky zakúpiť označovacie náramky - Kmec.
 10. Revízor – Brendza vykoná inventarizáciu majetku v HZ spolu s ďalšími členmi výboru do konca marca 2012 a zapíš do novej inventarizačnej knihy.
 11. Peter Leščák obdržal kľúč od garáže na Hasičskej zbrojnici.
 12. Zakúpiť toner do laserovej tlačiarne – Kmec, Leščák.
 13. Predbežný dátum na disko – zábavu je stanovený na 14.4.2012.
 14. Zakúpiť novú pečiatku do najbližšej výborovky – Kmec.
 15. Na stretnutí so starostom obce diskutovať o prístupe do HZ a požiadavke na vytvorenie nových hydrantových skríň, protipožiarne kontroly, stretnutie OHZ
 16. Brendza informoval o možnosti zakúpenia lana na HZ, zároveň dostal povolenie na jeho nákup v cene do 30 €.
 17. Vandžura a Ščerba dostali nové slávnostné košele a kravaty.
 18. Informovanie o možnosti štúdia v Martine na OŠ DPO.
 19. V zasadačke na OcÚ je vytvorená odkladacia skrinka pre DHZ so zámkom. Kľúče od skrinky majú Kmec, Buriková, Kijovský.


zúčastnení:  Predseda - Kijovský,  Tajomník - Kmec, Strojník I. – Baňas, Vedúci MP I. – Vandžura, Vedúci MP II. – Kmecová, Kronikárka – Buriková, Revízor – Brendza, Pokladník – Seman, Člen – Baloghová, Leščák.