Choď na obsah Choď na menu
 


Zapisnica č. 6/ 2012 zo dňa 30.3.2012

1. 4. 2012

Zápisnica z 6. stretnutia výboru dňa 30.3.2012

 1.  Úvod a kontrola uznesenia.
 2. 2.         Usporiadať pre deti ZŠ a MŠ besedu pri príležitosti dňa sv. Floriána s prezentáciou.
 3. Vkladná knižka bola zriadená dňa 23.3.2012. Majiteľ VK je Ľubomír Kijovský st. a disponibiteľ je Radovan Kmec.
 4. R.K. zakúpil 1000 ks označovacích náramkov na disko-zábavu.
 5. 18.3.2012 bola vykonaná invenarizácia majetku na HZ. Zápisnicu prednesie J. Brendza na najbližšej výborovej schôdzi.
 6. Bol zakúpený toner do tlačiarne.
 7. 14.4.2012 sa uskutoční disko-zábava + detská diskotéka.
 8. Rozvoz plagátov zabezpečí Marek Fecko.
 9. Vykonať rokovanie so starostom – prístup do HZ, vytvorenie hydrantových skríň, protipožiarne kontroly, OHZ.
 10. Bolo zakúpené 30 m lano čiernej farby, 11 mm.
 11. R. Kmec zabezpečí nákup športových prilieb.
 12. M. Fecko zabezpečí nákup alkoholu – 5l čerešňa, 5l marhuľa, 5l vodka a 5l borovička.
 13. Martin Vandžura zakúpi stopky v cene do 10 € a od M. Fecka zabezpečí ďalšie.
 14. R. Kmec zabezpečí nákup 3 ks hydrantových kľúčov.
 15. R. Kmec zakúpil digitálny časovač zásuvkový na HZ a nabíjačku na halogénovú baterku.
 16. Je potrebné zakúpiť kanister na PHM (min. 10l ) – zabezpečí P. Baňas.
 17. M. Fecko preverí nákup vysielačiek a R. Kmec preverí možnosť prepálenia frekvencie.
 18. P. Baňas a R. Kmec zabezpečia nákup nového sacieho koša a savicovej koncovky.
 19. IMZ sa bude konať v Červenici 13.4.2012 o 17:00 hodine v sále KD.
 20. MV SR nám schválilo projekt na finančné prostriedky na zlepšenie materiálno – technického vybavenia v hodnote 2100 €.
 21. Urobiť upratovanie v okolí HZ.
 22. R. Kmec zakúpi blikajúce výstražné svetlá na Aviu.

 

zúčastnení:   Veliteľ – Fecko, Tajomník - Kmec, Strojník I. – Baňas, Vedúci MP I. – Vandžura, Vedúci MP II. – Kmecová, Revízor – Brendza, Pokladník – Baloghová.