Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica č. 3/2012 zo dňa 7.1.2012

8. 1. 2012

 

Zápisnica č. 3/2012 zo stretnutia výboru dňa 7.1.2012


1.    Úvod a kontrola uznesenia.
2.    Poďakovanie predsedu DHZ za prípravu silvestrovského plesu.
3.    Oboznámenie výboru s vyúčtovaním silvestrovského plesu a zisku z výčapu na stolnotenisovom turnaji – tajomníkom DHZ.
4.    Návrh výboru DHZ na výšku členského príspevku na nasledujúce obdobie 2,5 € pre dospelého člena a 2 € pre študenta.
5.    Informovanie o potrebe zriadenia bankového účtu. Šefčík a Kijovský preveria možnosti zriadenia a s tým súvisiace poplatky.
6.    Návrh na uskutočnenie diskotéky v mesiaci január alebo február – preverí tajomník.
7.    Peter Baňas prevzal kľúče od zasadačky a garáže – hasičská zbrojnica a od hydrantovej skrine.
8.    Peter Baňas vykoná opravu vývevy na PS 15 do najbližšej výborovej schôdze.
9.    Kmec a Kijovský preveria možnosti zakúpenia slávnostných košieľ pre nových členov výboru – Vandžura, Ščerba.
10.    Predbežné určenie termínu Červenického hasičského osemboja na 1.,8.,22.,29. septembra 2012 – termín spresnený po dohode s OV DPO Sabinov.
11.    Zuzana Baloghová sa bude starať o športové uniformy a trička (pranie, zbieranie, evidencia)
12.    Preverenie možnosti spravenia sklopných terčov na hasičské súťaže – požiarny útok. Baloghová preverí zváranie.
13.    Tajomník informoval o možnosti zaregistrovania sa do SMS systému. Následne bolo schválené prihlásenie do tohto systému - http://systemhasici.sk/

zúčastnení:  Predseda - Kijovský, Veliteľ - Fecko, Tajomník - Kmec, Strojník I. – Baňas, Strojník II. – Čižmár, Vedúci MP I. – Vandžura, Vedúci MP II. – Kmecová, Preventívar - Ščerba, Kronikárka – Buriková, Člen – Baloghová, hostia – Kaminský Peter, Šefčík Miroslav